Kiviõli Keemiatööstuse OÜ on läbi viimas hanget projekti “Kolmanda purustuskompleksi hoonete lammutamine” teostamiseks

25.10.2019

Projekti eesmärgiks on:

  • likvideerida poollagunenud ja varisemisohtlikud ehitised ning korrastada territoorium. Hoone on amortiseerunud ja enamuses varisemisohtlikud vared.
  • likvideerida 30 meetrit kõrge korsten. Lammutatav rajatis ei ole kasutuses ega arvel ehitisregistris. Korsten on amortiseerunud ja enamuses varisemisohtlikud vared.

Projekti rahastatakse osaliselt Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist.

 

Läbiviidava hanke kohta leiab täpsemat informatsiooni Riigihangete registrist, hanke viitenumber on 214991  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/214991

 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.11.2019 kl.15:00 ning pakkumised tuleb esitada Riigihangete registri kaudu.