Ehitus- ja objektijuht

20.11.2019

Meie tegusasse ja ambitsioonikasse meeskonda on oodatud ehitus- ja objektijuht.

Ehitusjuht on vastutav ehitusobjektil aset leidva tehnilise, majandusliku tegevuse ja tööohutuse eest. Juhib ehitustöid, korraldab koosolekuid (alltöövõtjate, hankijate, tellijate projekteerijatega) ja kontrollib, kas tööd on tehtud vastavalt projektdokumentatsioonile ja ehitusnormidele. Ehitusjuhina tegutsedes on lisaks ehitusalastele teadmistele ja oskustele oluline ka juhtimisoskus.

Peamised tööülesanded:

 • Ehituspakkumise koostamine
 • Ehituse ettevalmistamine ja kavandamine
 • Ressursside juhtimine
 • Ehitustööde juhtimine, korraldamine ja koordineerimine ehitusplatsil kooskõlas tööde tegemise ajagraafikuga
 • Ohutu töö korraldamine ehitustöödel
 • Kvaliteedi tagamine ehitustöödel
 • Ehitustööde üleandmine ja ehitise kasutusele võtmine

Eeliseks on täiendav spetsialiseerumine alljärgnevatel ülesannetel:

 • Üldehituslik ehitamine
 • Sisekliima tagamise süsteemiehitamine
 • Hoonesse või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
 • Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine
 • Omanikujärelevalve tegemine

Mida me ootame:

 • Ehitus-objektijuht peab suutma langetada otsuseid iseseisvalt, juhtima meeskonda ja töötama meeskonnas.
 • Ehitusalane või muu tehniline kõrgharidus või ehitustehniline keskeriharidus, läbitud täiendkoolitused ja olemas kutse eeldustele vastav praktiline töökogemus.
 • Kõrge pingetaluvus, hea suhtlemisoskus ja võime ennast kehtestada.
 • Analüüsi ja algatusvõime, nii suuline kui kirjalik eneseväljendusoskus.
 • Kohusetundlikkus, korrektsus.
 • Arvuti kasutamise oskus.
 • Eesti ja vene keele oskus kõnes ja kirjas.

Mida me lubame:

 • Tööd on palju ja pikaks ajaks.
 • Seltskond on inspireeriv ja toetav.
 • On võimalus energiat laadida erinevatel ühisüritustel.
 • Vajaduse korral on ettevõtte poolt lahendatavad transpordi- ja majutusküsimused.

Kandideerimiseks palun saata CV E-mailile personal@keemiatoostus.ee hiljemalt 26. jaanuariks 2020.