TEHNOLOOGIASEADMETE LUKKSEPP

22.08.2022

Meie tegusasse ja ambitsioonikasse meeskonda on oodatud tööle tahkesoojuskandja seadme tehnoloogiaseadmete lukksepp, kelle põhifunktsiooniks on teostada tahkesoojuskandja seadme remondi- ja montaažtöid, torustiku sõlmede, konstruktsioonide ja mehhanismide valmistamist ja kokkupanekut vastavalt esitatud joonistele ja eskiisidele, läbi viima nende katsetusi ja ekspluatatsiooni andmist. Teostama seadmete, agregaatide ja masinate demonteerimist, remonti, monteerimist, reguleerimist, seadistamist ja ekspluatatsiooni andmist. Korraldama õigeaegse tööde ettevalmistamise, tagama materjalide, seadmete ja mehhanismide ratsionaalse kasutamise. Välja selgitama ning kõrvaldama seadmete defektid nii töö käigus, kui ka remondi ajal. Välja selgitama seadmete enneaegse kulumise põhjused, võtma kasutusele meetmed selle ennetamiseks ja kõrvaldamiseks.

Ootused kandidaadile

• sul on lukksepatöö kogemus;
• sul on väga hea tehniline taiplikkus, initsiatiivikus, täpsus, tasakaalukus;
• sul on jooniste lugemise oskus;
• sa suudad tööalaselt ladusalt suhelda vene keeles;
• sul on oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas

Ettevõte pakub

Huvitavat ja stabiilset tööd kaasaegses tootmisettevõttes,
võimalus on energiat laadida erinevatel ühisüritusetel.
Ettevõte saab pakkuda transporti tööl käimiseks Jõhvist, Kohtla-Järvelt.

Kandideerimiseks palun saata CV e-mailile: personal@keemiatoostus.ee