Партнеры

ККТ тесно сотрудиничает с несколькими научными учреждениями:

  • TalTech Keemiainstituut
  • TalTech Põlevkivi Kompetentsikeskus
  • TÜ Keemia Instituut
  • Ida-Viru Kutsehariduskeskus
  • Keskkonnainvesteringute Keskus

 

Kiviõli Keemiatööstus – активный член следующих зонтичных организаций:

  • Eesti Keemiatööstuse Liit
  • Eesti Mäeselts
  • Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing