INSENER-TEHNOLOOG

30.10.2019

Meie tegusasse ja ambitsioonikasse tahkesoojuskandja seadme meeskonda on oodatud insener-tehnoloog, kelle põhifunktsiooniks on toodete ja tootmisprotsesside tehnoloogiline projekteerimine ja arendamine; leida innovatiivseid lahendusi tõstmaks ettevõtte tehnoloogilist võimekust, efektiivsust ja tootlikust; tootmisprotsesside analüüsimine ja optimeerimine; valmistoodete ja tootmisprotsessi kvaliteedi tagamine.

Mida me ootame:

 • Sul on erialane (insenertehniline) kõrgharidus;
 • Sul on tehiliste jooniste lugemise ja koostamise oskus;
 • Sul on töökogemus tootmisettevõttes tehnoloogia vallas, soovitavalt keemiatööstuse või energeetikaettevõttes;
 • Sul on väga hea tehniline taiplikkus, initsiatiivikus, täpsus, tasakaalukus;
 • Sul on hea arvutikasutusoskus sh insenertehnilise tarkvara tundmine;
 • Sa suudad tööalaselt ladusalt suhelda vene keeles, kasuks tuleb ka erialase inglise keele tundmine;
 • Sul on on huvi põlevkivitööstuse vastu ning soov selles osas õppida ja areneda

Mida me lubame:

 • Tööd on palju ja pikaks ajaks;
 • Seltskond on inspireeriv ja toetav;
 • On võimalus energiat laadida erinevatel ühisüritustel;
 • Vajaduse korral on ettevõtte poolt lahendatavad transpordi- ja majutusküsimused.

Kandideerimiseks palun saata CV E-mailile personal@keemiatoostus.ee