Töötajale

KKT värbab ja väärtustab inimesi, kes soovivad ja suudavad oma töös saavutada tulemusi. Oma töötajatele pakutakse ettevõtte sees arengu- ja karjäärivõimalusi ning innustatakse neid ka ise pidevalt õppima ja arenema.

KKT teeb enamat kui õigusaktid kohustavad. Omalt poolt tagab ettevõte tervisliku ja turvalise töökeskkonna, pakub konkurentsivõimelist töötasu ja hindab oma spetsialistide panust ettevõtte arendamisel.

Ettevõttesisene infojagamine toimub ausalt, avatult ja regulaarselt. Kiviõli Keemiatööstus väärtustab tervislikke eluviise ning toetab töötajaid nende töö- ja eraelu tasakaalustamisel. Hindame töötajaid kui mitmekülgseid isiksusi ja arvestame töö korraldamisel inimeste erinevate vajadustega.