Töötajale

KKT värbab ja väärtustab inimesi, kes soovivad ja suudavad oma töös saavutada tulemusi. Oma töötajatele pakutakse ettevõtte sees arengu- ja karjäärivõimalusi ning innustatakse neid ka ise pidevalt õppima ja arenema.

KKT teeb enamat kui õigusaktid kohustavad. Selleks, et oma inimeste tervist hoida, sõlmib ettevõtte neile tervisekindlustuse, mis muuhulgas kompenseerib tasulisi terviseteenuseid, sealhulgas hambaravi.

Me hindame oma töötajaid, nende ideid ja mõtteid ning tuleme võimalusel kaasa nende ideede ja algatustega.