Kogukonnale

KKT panustab jätkuvalt kogukonna arengusse ning toetab mitmeid olulisi, eelkõige noortele suunatud algatusi.

Haridus

KKT toetab igal aastal stipendiumidega TalTechi Virumaa Kolledži tublisid üliõpilasi.

Keskkond

KKT eesmärk on tootmisega kaasneva keskkonnamõju vähendamine, milleks on viimastel aastatel tehtud mahukaid investeeringuid tehnoloogiate ja tehnika uuendamisse.

Ettevõtte töötajad

KKT hindab kõrgelt oma töötajaid ning hoolib nende ohutusest ja tervisest. Kõik ettevõtte töötajad on ühinenud kollektiivlepinguga.

Suviti saavad KKT töötajad ning nende pereliikmed kokku kaks päeva kestvatel ettevõtte suvepäevadel mõnes looduskaunis Eestimaa paigas.

Kogukond

KKT teeb koostööd Lüganuse vallavalitsusega. KKT toetab igal aastal Lüganuse vallapäeva ja üht regiooni olulisemat üritust – Purtse jõele pühendatud festivali PurFest. 2021. aastal tuuakse koostöös PurFesti korraldajatega välja lavastus “Põlevkiviõli”. Täpsemat infot etenduse kohta saab siit.

Samuti on KKT õla alla pannud mitmetele Kiviõli, Sonda ja Lüganuse rahvaüritustele ning on Kiviõli Seikluskeskuse pikaajaline toetaja.

Noored

KKT toetab Kiviõli jalgpalliklubi Irbis, kus käib treeningutel ligi sada last Kiviõlist, Aserist, Maidlast ja mujaltki. Ettevõte aitab korraldada suviseid Kiviõli noorte laagreid.