Ettevõttest

Kiviõli Keemiatööstus (KKT) on Alexela Gruppi kuuluv ettevõte, ning tema põhitegevusaladeks on põlevkivi kaevandamine ning põlevkiviõli, soojus- ja elektrienergia tootmine.

  1. aastal loodud ettevõtte tootmisüksused asuvad Ida-Virumaal Kiviõli linnas.

KKT kaevandab põlevkivi Põhja-Kiviõli karjääris ning aastas kaevandatakse peaaegu 1,5 miljonit tonni põlevkivi.

Soojus- ja elektrienergia koostootmine katab nii ettevõtte kui ka Kiviõli linna soojusenergia vajadused. KKT poolt toodetud elektrienergiat tarbitakse ettevõttes ja edastatakse ka jaotusvõrku.

KKT-s töötab ligi 600 inimest, kellest suurem osa on Lüganuse valla elanikud.