Keskkonnahoid

KKT on oma prioriteetide – tootmistegevusega kaasneva keskkonnamõju vähendamine, võimalike keskkonnaprobleemide ennetamine ja pärandreostuse likvideerimine – järgimiseks viimase kolme aasta jooksul investeerinud üle 20 miljoni euro. Ettevõtte viimaste aegade jõupingutusi keskkonnavaldkonnas on tunnustatud rahvusvahelise standardi ISO 14001 vastavussertifikaadiga.

Võimalike probleemide ennetamiseks on KKT käivitanud mitmed õli- ja energiatootmise kaasajastamise projekte. Õlitootmisseadmete laiendamise ja ümberehitamisega tõuseb protsessi stabiilsus, ressursitõhusus ja paraneb välisõhu kvaliteet. Uute ohutus- ja keskkonnakaitse nõuetele vastavate mahutiparkide rajamine on viinud miinimumini võimaliku pinnase ja veereostuse ohu. Lisaks kohustuslikule keskkonnaseirele on KKTs käimas ettevalmistustööd välisõhu seisundi pidevseirejaama paigaldamiseks, mis võimaldab ettevõtte keskkonnamõju paremini jälgida. Nendele andmetele toetuvad edaspidi KKT tegevused ja investeeringud välisõhu kvaliteedi tagamisse.