Hoolime ja vastutame

KKT osaleb ülemaailmses keemiatööstuse algatuses Hoolime ja vastutame (Responsible Care), millega liitunud ettevõtted on andnud lubaduse arendada pidevalt oma tegevust tervise, ohutuse ja keskkonna valdkondades.

Igapäevatöös tähendab see seda, et KKT lähtub oma tegevuses algatuse põhimõtetest ja juhistest ning teeb tihedalt koostööd teiste valdkonna ettevõtetega. Algatuse liikmena on KKT-l kohustus kasutada kõikides oma tegevustes parimat võimalikku tehnikat ning analüüsida pidevalt oma tegevuse mõju keskkonnale. KKT peab hindama ja vähendama oma tegevuste keskkonnamõju, suurendama protsesside efektiivsust ja jäätmete taaskasutamist. Oma tootmisprotsessi keskkonnamõjude vähendamiseks ja ennetamiseks teeb ettevõte koostööd erinevate huvipooltega – oma tarnijate ja klientidega, ametkondadega ning avalikkusega. Samuti hoiab KKT pidevalt silma peal õigusaktide ja avalikkuse nõudmiste muutustel, et olla kindel oma tegevuste õiguspärasuses.

KKT teavitab viivitamatult keskkonnainspektsiooni ja päästeametit igast ettevõttes esinenud vahejuhtumist ja hädaolukorrast.