Ametiühing

Kiviõli Keemiatööstus teeb koostööd Kiviõli Keemikute Ametiühinguga ja sõlmitud on kollektiivleping.

Ametiühingu poolt valitud peausaldusisik on Jevgeni Solovjov, tel 5553 3452, e-post: ametiuhing@keemiatoostus.ee