Kaubapõlevkivi

17.07.2019

Karjääriosakonnas selektiivselt väljatav kaevis purustatakse ja sõelutakse. Saadav tehnoloogiline põlevkivi (25 …125 mm) kasutatakse ära generaatorseadmel, peenpõlevkivi (0 … 25 mm) läheb põhiliselt müügiks energeetikasektorisse.