Tooted

Põlevkiviõli S-1

18.07.2019

Põlevkiviõli kasutatakse kütteõlina katlamajades ja laevakütuste lisandina. Võrreldes raskete kütteõlidega on põlevkivi eelised väiksem väävlisisaldus ja madalam viskoossus. Toorõli järeltöödeldakse valmistooteks vastavalt klientide nõudmisele.

Kaubapõlevkivi

17.07.2019

Karjääriosakonnas selektiivselt väljatav kaevis purustatakse ja sõelutakse. Saadav tehnoloogiline põlevkivi (25 …125 mm) kasutatakse ära generaatorseadmel, peenpõlevkivi (0 … 25 mm) läheb põhiliselt müügiks energeetikasektorisse.

Põlevkivi summaarsed fenoolid

17.07.2019

Põlevkivi summaarsed fenoolid saadakse põlevkivi termilisel töötlemisel tekkivate fenoolsete vete defenoleerimisel ekstraktsiooni teel butüülatsetaadiga. Põlevkivifenoole kasutatakse toormena sünteetiliste parkainete ja liimvaikude tootmisel.