Põlevkivi summaarsed fenoolid

17.07.2019

Põlevkivi summaarsed fenoolid saadakse põlevkivi termilisel töötlemisel tekkivate fenoolsete vete defenoleerimisel ekstraktsiooni teel butüülatsetaadiga. Põlevkivifenoole kasutatakse toormena sünteetiliste parkainete ja liimvaikude tootmisel.

Ohutuskaart-Fenoolid.pdf