Põlevkiviõli S-1

18.07.2019

Põlevkiviõli kasutatakse kütteõlina katlamajades ja laevakütuste lisandina. Võrreldes raskete kütteõlidega on põlevkivi eelised väiksem väävlisisaldus ja madalam viskoossus. Toorõli järeltöödeldakse valmistooteks vastavalt klientide nõudmisele.

Kvaliteedinäitaja Norm
Vee massiosa, %, max 1,0
Tuha massiosa, %, max 0,07
Tingviskoossus 80 °C juures, °E, max 2,8
Kinemaatiline viskoossus 50 °C juures, cSt, max 60
Leektäpp avatud tiiglis, °C, min 80
Leektäpp suletud tiiglis, °C, min 60
Tihedus 15 °C juures, kg/m³, max 1005
Hangumistemperatuur, °C, max - 15
Väävli massiosa, %, max 0,8
Ohutuskaart-PKÕ-S1.pdf