Geoloogiateenistus hakkab Kiviõli Keemiatööstuse toel uurima Uljaste järve

11.11.2020

Eesti geoloogiateenistus hakkab Kiviõli Keemiatööstuse toetusega uurima Uljaste järve, et saada selgust, kuidas inimtegevus järve veetaset mõjutab.

“Meie huvi Uljaste järve käitumist uurida ajendas suve alguses tekkinud meediakära seoses Kiviõli Keemiatööstuse uuringusooviga,” rääkis Eesti geoloogiateenistuse asedirektor Jaak Jürgenson Põhjarannikule. “On selge, et Uljaste järve veetase on kõrgem kui oositaguses alas; võiks ju teada, kuidas põhjavesi selles piirkonnas käitub ja mis on see fenomen, mis Uljaste järve üleval hoiab.”

Uljaste järv on aeglase veevahetusega umbjärv, mis saab oma vee peamiselt sademetest ja oosi nõlvadelt ja Uljaste soost nõrguva vee arvelt. Järve ümbritsevad oosid koosnevad peamiselt hästi vett juhtivast liivast ja kruusast. Kuna järve põhi on 2−4 meetrit kõrgemal, kui on ida pool oosi rajatud Toomika kraavi põhi, siis peab oosi pinnases peituma ka halvema veejuhtivusega setteid, mis väldivad järve tühjaksjooksmist.

“Üks kriitiline keskkonnategur järve loodusliku seisundi säilimisel on veevahetus järve ja seda ümbritseva keskkonna vahel. Muutusi veevahetuses võivad esile kutsuda nii kliimasoojenemisest tulenev sademete ja aurumise vahekorra muutus kui ka erisugused inimmõjud: kuivendussüsteemide rajamine ja hooldamine, põhjavee tarbimine, kaevandamine,” rääkis ajalehele geoloogiateenistuse vanemhüdrogeoloog Maile Polikarpus.

Jaak Jürgensoni sõnul on Uljaste järve piirkonnas varem uuritud küll pinnakatte paksust ja mõningaid maavarasid, ent üldse pole uuritud põhja- ja pinnavee tasemeid ega käitumist, samuti järvesetteid.

Lähiajal algava uuringuga tahetaksegi selgust saada, mis mõjutab järve veetaset, millised on seosed järve ja selle alla jäävate põhjaveekihtide vahel ning mis võib juhtuda siis, kui põlevkivi kaevandamine laieneb Uljaste järve poole.

Kiviõli Keemiatööstuse juht Priit Orumaa ütles, et kuigi geoloogiateenistuse uuring ei toimu üldse sellel alal, kuhu kaevandamine võiks laieneda, on see uuring ettevõttele oluline.

“Loodame selgeks saada, milline on põlevkivi kaevandamise mõju Uljaste järvele. Enne kui oma plaanidega edasi minna, tahaksime olla kindlad, et meie tegevus järve ei mõjuta. Saame sellest uuringust sisendi oma edasistele plaanidele: kas meil on üldse mõtet nendega edasi minna. Ja kui ka peaks selguma, et ei ole mõtet, siis huvitav ja kasulik on see uuringu tulemus igal juhul.”