Uudised

Teade

09.12.2019

Keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-171223 tabeli 23 alapunkti 7 ja 10 kohaselt teavitame KKT Oil OÜ tootmisseadme TSK-500 seadme TSK II käivitamisest 09.12.2019 alates kella 12:00. Informeerime, et tootmisseade TSK I oli plaaniliselt peatatud 06.12.2019 kell 21:33, et teostada suitsukäigus vajalikud puhastustöid. Seadme TSK I käivitamine jätkatakse 10.12.2019 peale lõunat.

 

Teavitus TSK seadmete töörežiimist

15.11.2019

Teavitame Teid, et 13.11.2019 kella 22:05 paiku toimus  KKT Oil OÜ tootmisseadme TSK-500 seadme TSK I seiskamine, et teostada puhastustöid ning 14.11.2019 kella 14:55 paiku toimus seadme TSK II seiskamine hooldustööde teostamiseks. Seadmete töötamine soojast olekust jätkatakse 15.11.2019 peale kella 17:00.

Seadme TSK-I käivitamine

08.11.2019

Keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-171223 tabeli 23 alapunkti 7 ja 10 kohaselt teavitame seadme TSK-I käivitamisest.

Seadme ettevalmistus käivitamiseks toimub 08.11.2019 peale kella 18:00, üleminek töörežiimile toimub 09.11.2019.  Seade TSK-II on töörežiimis.

Teavitus SEJ seadme režiimist

04.11.2019

Teavitame, et seoses Kiviõli Keemiatööstuse OÜ soojuselektrijaama katla nr 5 avariilise seiskamisega tehnilistel põhjustel on häiritud katelde töörežiimid. Soojuselektrijaama töös on katel nr 1 ja 4, katel nr on plaanilisel hooldusel. Tegeleme olukorra lahendamisega, et viia katel nr 5 tagasi töörežiimi.

Avarii likvideeriti 03.11 kl.10.40ks.

Seadme TSK-I käivitamine

22.10.2019

Keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-171223 tabeli 23 alapunkti 7 ja 10 kohaselt teavitame seadme TSK-I käivitamisest. Seadme ettevalmistus käivitamiseks toimub 22.10.2019 peale kella 20:00, üleminek töörežiimile toimub 23.10.2019. Seade TSK-II on töörežiimis.