Kiviõli Keemiatööstus paneb Varinurme veeprobleemi lahendamisele õla alla

02.03.2024

Kiviõli Keemiatööstus, kes ka praegu on Varinurme piirkonda veega varustanud, rajab juba varem ehitatud puurkaevule lisaks pumbamaja ning annab selle siis vallavalitsusele üle. 

Kiviõli Keemiatööstus rajas Varinurme piirkonda puurkaevu pea kümme aastat tagasi, siis kui kaevandamine jõudis külale lähemasse punkti. Altkaevandatud alade tõttu tuli puurkaev rajade eramaale, kuid kuna selle kasutamiseks tuli lahendada omavalitsusel maa omandiküsimus, jäi puurkaev seisma. Selle asemel sai ja saab ka praegu Varinurme küla vett keemiaettevõtte veesüsteemist. Kuna Kiviõli Keemiatööstus pole vee-ettevõtja, tuli koostöös Lüganuse vallaga leida uus lahendus.

Kuna omavalitsus on maa-ala, kus puurkaev asus, saanud oma valdusesse, saab varem rajatud puurkaevu kasutusele võtta. Keemiatööstus rajab puurkaevule lisaks ligikaudu 35 000 eurot maksma mineva pumbajaama. Ehitatud süsteem antakse tasuta üle omavalitsusele.