Maaülikool uurib, kuidas puud karjääris nobedamalt kasvama hakkaks

05.06.2023

Eesti maaülikooli mullateaduse õppetool koos Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskusega istutasid Põhja-Kiviõli II karjääri katsealale hübriidhaaba, mändi ja kuuske, et leida sobiv niiskust ja toitaineid hoidev pinnakatte koorikmaterjali tehnoloogia, mis peaks soodustama karjääripuistangutele istutatud taimede paremat arengut ja metsa kiiremat kasvamist.

Mulla teket mõjutavad viis faktorit: kliima, mullaelustik, reljeef, mulla lähtekivim ja aeg. Esmaseid probleeme, mis ilmneb alade rekultiveerimisel, on pinnase väike veesiduvus ehk hüdrofoobsus, mis takistab taimestiku teket ning mullaarengut. Seetõttu on oluline pealmise orgaanilise kihi lisamine, kui ka loomine,“ ütles maaülikooli mullateaduste õppetooli teadur Annely Kuu, kelle sõnul aitab koorikkomposiit hoida kiirekasvulistel taimedel veevaru seni kui taime juur kasvab piisavalt suureks, et ammutada vett sügavamatest kihtidest.

 Koorikmaterjali loomisel kasutatakse erinevaid orgaanilisi aineid. Liivakarjääride metsastamise puhul on lisaks toitainetepuudusele vaja kompenseerida veepuudust. Kivise puistangu metsastamisel on vaja moodustada toitaineid ja veevaru sisaldav pinnakiht puistangu pinnale. Selleks, et saada õige kooslus, tehti katseid laboris ning nüüd liigutakse edasi suurematele katseplatsidele, millest üks asub just Põhja-Kiviõli II karjääris.

 Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.