Stardi saab suurinvesteeringute aasta 

06.04.2021

Kui eelmisel aastal investeeris Kiviõli Keemiatööstus 5,7 miljonit eurot, siis sellel aastal on planeeritud investeeringusumma pea kaks korda suurem; tööd aitavad ühelt poolt muuta tootmisprotsessi keskkonnasõbralikumaks, teisalt kasvatada selle mahtu.  

Kui mullusest 5,7 miljonist eurost suurim osa kulus kahe tahkesoojuskandja seadme uuendamisele ja täiendamisele, siis sellel aastal investeeritakse üle 5 miljoni euro generaatorseadme ja raskeõli puhastussõlme ümberehitamisesse.  

Keskkonnasõbralik investeering 

Generaatorseadme põlevkiviõli kondenseerimise ja eeltöötluse tehnoloogilise tsükli renoveerimine läheb maksma 2,4 miljonit eurot, leping sõlmiti 2. detsembril ning plaani kohaselt peaksid tööd lõppema septembri keskpaigas.  

 Investeeringu käigus asendatakse amortiseerunud raskeõli kondensatsiooniseadmed uutega, mis on oluliselt ressursi- ja keskkonnasäästlikumad ja vähendavad õhuemissiooni. Vahetusse lähevad kõik torud, mahutid ja seadmed.  

Teises etapis toimub raskeõli puhastuskompleksi ja rektifikatsioonikolonni ehitamine. Suurim uuendus seal on filtreerimisseadme lisamine.   

“Keskkonnaamet on teinud märkuse ja viidanud, et praegused seadmed tuleks kasutusest välja võtta,” ütles ettevõtte investeeringute juht Stanislav Mihhailov, et tegemist on tootmise jätkamiseks hädavajaliku investeeringuga.  

Selle etapi hind on hinnanguliselt 2,8 miljonit eurot; lõppsumma selgub pärast hanget.  

Raskeõli puhastussõlme mõlema etapi rajamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, kelle panus on miljon eurot. 

Kaks aastat kestvate tööde tulemusena uuendatakse kogu amortiseerunud raskeõli kogumis- ja puhastustsükkel. Tänu sellele suudetakse raskeõli puhastada senisest rohkem. see tähendab aga, et õli kvaliteet kasvab ja jääkõli kogus väheneb.

Uus põlevkivi etteande- ja tuha ärastussüsteem 

2,4 miljonit eurot läheb maksma uue põlevkivi vastuvõtusüsteemi rajamine. Eesmärk on rajada uus sõlm koos purustite ja konveieriga, mis tagaks parema töökindluse, oleks senisest efektiivsem ning lubaks toota enam tükikivi. 

440 000 eurot läheb maksma uue tuhaärastussüsteemi ehitamine.  

Praegune, 1953. aastal kasutusse võetud süsteem, mis koosneb 180-meetristest galeriidest ja amortiseerunud punkrist, lammutatakse ning asemele ehitatakse uus ja oluliselt lühem süsteem.  

Uue süsteemiga kaovad ära praegu tuhaärastamise rikete tõttu toimuvad seisakud. Vana süsteem tahab pidevalt remonti ja selle kulud on väga suured. 

Tänu sellele, et ehitatakse päris uus süsteem, ei teki tööde käigus seisakut gaasigeneraatorite töös. Kui ärastussüsteem saab paika, lülitatakse see ümber ning alustatakse vana demonteerimisega. 

 Defenolatsioonisüsteem läheb samuti lähiajal uuendamisele. Tööd on seal jagatud mitmesse etappi ja kestavad paar aastat. Välja vahetatakse kõik kulunud seadmed, optimeeritakse tehnoloogiline tsükkel ning moderniseeritakse kontrollmõõteriistad. Ka see investeering aitab tootmisprotsessi muuta keskkonnasõbralikumaks ning lisab töökindlust. 

Lisaks väga rahamahukatele investeeringutele on plaanis teha väiksemaid töid. “Näiteks vahetatakse välja remondi- ja mehaanikajaoskonna katus, arteesiavee soojendussõlm viiakse üle aurult kütteveele. Pöörame tähelepanu energiasäästule ja tahame maksimaalselt ära kasutada tootmises tekkivat soojust,” rääkis Mihhailov.