Seadme TSK-I käivitamine

22.10.2019

Keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-171223 tabeli 23 alapunkti 7 ja 10 kohaselt teavitame seadme TSK-I käivitamisest. Seadme ettevalmistus käivitamiseks toimub 22.10.2019 peale kella 20:00, üleminek töörežiimile toimub 23.10.2019. Seade TSK-II on töörežiimis.