Teade

09.12.2019

Keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-171223 tabeli 23 alapunkti 7 ja 10 kohaselt teavitame KKT Oil OÜ tootmisseadme TSK-500 seadme TSK II käivitamisest 09.12.2019 alates kella 12:00. Informeerime, et tootmisseade TSK I oli plaaniliselt peatatud 06.12.2019 kell 21:33, et teostada suitsukäigus vajalikud puhastustöid. Seadme TSK I käivitamine jätkatakse 10.12.2019 peale lõunat.