Teavitus TSK seadmete töörežiimist

20.02.2020

Keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-171223 tabeli 23 alapunkti 7 ja 10 kohaselt teavitame seadme TSK-II käivitamisest. Seadme ettevalmistus käivitamiseks toimub 20.02.2020, üleminek töörežiimile toimub 21.02.2020. Seade TSK-I on töörežiimis. Seade TSK II oli seisatud 16.02.2020, et teostada puhastustöid.