Uljaste järve uurimiseks asuti seirepuurauke rajama 

04.06.2021

Sellel nädalal alustas Inseneribüroo Steiger Eesti Geoloogiateenistuse valitud 7 seirekaevu puurimist Uljaste järvest idas, kus automaatandurid hakkavad jälgima veetaseme muutusi. 

Planeeritud 12 seirekaevust tehakse selles etapis valmis 7. Tegemist on sarnaste puurkaevudega nagu inimeste koduhoovides. Nende kaevude põhja pannakse automaatloendurid.

Seirekaevud on jagatud mitme sügavusega kaevudest koosnevatesse gruppidesse. Erinevate kihtide uurimine annab vastuse küsimustele, kas põhjavesi läbib erinevaid kihte ning kas ja kui palju on põhjavesi seotud Uljaste järvega.

Kaevude asukohad määras Eesti Geoloogiateenistus ning nende rajamise kõik etapid on täpselt kirjeldatud. “Tegemist on väga kontrollitud protsessiga,” ütles OÜ Inseneribüroo Steiger puurimisosakonna juhataja Meelis Peetris, kelle sõnul saavad 7 kaevu valmis juunikuu jooksul. Ülejäänud kaevud on kooskõlastamisel.

Eesti Geoloogiateenistuse asedirektori Jaak Jürgensoni sõnul on kaevud ja neis tehtav seire äärmiselt oluline osa Uljaste järve ja põhjavee seoste uuringutest. Lisaks uuritakse ka väljapuuritud südamikke. “Meie jaoks on oluline teada, millised kihid ja filtratsioonimoodulid seal on. Südamikke ei uurita ei põlevkivi, lubjakivi ega ammugi mitte fosforiidi pärast, mis asub siit kaugel ja on palju sügavamal. Kui inimesed kardavad, et sellel uuringul on mingeid varjatud eesmärke, siis nad eksivad – ühe uuringuga ei saa mitut eesmärki täita,” ütles ta.

Mai alguses tehti Uljastel nelja seismoakustilise mõõteriistaga geofüüsikalisi uuringuid , et täpsustada järve põhja geoloogilist ehitust. 

Uljaste järve ja põhjavee seose uuring kestab kaks ja pool aastat ning seda kaasrahastab Kiviõli Keemiatööstus. Uuringu käigus rajatakse veel 12 seirepuurkaevu Uljaste oosist ida poole ning automaatanduritega jälgitakse veetasemete kõikumisi järves, soos ja põhjavees. Lisaks mõõdetakse vooluhulkasid Toomika kraavis.
 

Lisainfot uuringute kohta saab Eesti geoloogiateenistuse vanemhüdrogeoloogilt Maile  Polikarpuselt (Maile.Polikarpus@egt.ee).