Uus raskeõli puhastusseade vähendab oluliselt lõhnahäiringuid

02.11.2023

Kiviõli Keemiatööstus avab reedel oma uue raskeõli puhastusseadme, millesse investeeritud 10 miljonit on oluline samm tööstuse keskkonnasõbralikumaks ja efektiivsemaks muutmisel.

Kiviõli Keemiatööstuse uue raskeõli puhastusseadme ehitamise eeltööd hakkasid kümmekond aastat tagasi. Toona alustati ettevõttele sobiva tehnoloogilise lahenduse otsimisega. 2020. aastal otsustas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetada ehitamist 1,2 miljoni euroga. Kui toona prognoositi ehitushinnaks 5 miljonit eurot, siis vahepealne koroonapandeemia ning sõjast tingitud toorme puudus ja hinnatõus kasvatasid investeeringu kahekordseks.

Uus raskeõli puhastusseade on viimaste aastate suurim investeering Kiviõli Keemiatööstuses. „Ühelt poolt kasvatab seade efektiivsust, vähendab kadusid ning lubab toota senisest enam kõrgema kvaliteediga ning kallimat toodet, aga veelgi olulisem on selle keskkonnaaspekt – tänu kinnisele süsteemile parandab see oluliselt õhukvaliteeti ning lõhnahäiringuid,“ ütles Kiviõli Keemiatööstuse juhatuse esimees Priit Orumaa.

Kiviõli Keemiatööstus on investeerinud viimase viie aasta jooksul ettevõtte parendamisse kaugelt üle 40 miljoni eurot. Investeeringutest olulisimad lisaks raskeõli puhastusseadme ehitamisele on uue defenolatsiooniseadme ehitamine, lõhnaheitmete vähendamiseks on gaasigeneraatori töötsüklid ehitatud senisest kinnisemaks ning uuenduskuuri on läbinud ka tahkesoojuskandja mõlemad seadmed, mis on varasemast oluliselt töökindlamad. Samuti on ümberehitatud soojuselektrijaam, kus uttegaasi toetamiseks kasutatakse nüüd lisaküttena maagaasi, mitte põlevkivi.

Orumaa sõnul on põlevkivitööstuste maksukoormus aastatega kasvanud nii kõrgeks, et investeeringuteks vahendite leidmine on tõeline väljakutse. Kiviõli Keemiatööstus maksab riigile maksudena pool oma käibest.

Mullu oma sajandat sünnipäeva tähistanud Kiviõli Keemiatööstus annab tööd 540 inimesele, kellest 99 protsenti elab Ida-Virumaal ning enam kui 50 protsenti Lüganuse vallas.