Ainulaadne freeskombain sünnib Saksa inseneride ja Kiviõli Keemiatööstuse koostöös

29.10.2021

Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääris alustas tööd uus, maailmas ainulaadne freeskombain, mis  saab lõplikult valmis Saksa ettevõtte Wirtgen inseneride ja Kiviõli Keemiatööstuse põlevkivikarjääri töötajate koostöös.

Kiviõli Keemiatööstus kasutab Põhja-Kiviõli II karjääris katendi kobestamiseks ja selle põlevkivikihilt eemaldamiseks ainsana Eestis freeskombaini. Viimane aitab õhema katendiga piirkondades vältida puurimis- ja lõhkamistöid, tänu millele häiritakse vähem nii inimesi kui loodust.

Kui varem kasutati Kiviõlis kahte eelmise põlvkonna masinat, siis nüüd on Wirtgen valmis saanud täiesti uue kõrgtehnoloogilise kombaini, mida katsetatakse just Kiviõlis. Aasta jooksul hakatakse masinat Kiviõli Keemiatööstuse töötajate tagasiside ja inseneride enda tähelepanekute põhjal muutma ja täiustama.

Kiviõli Keemiatööstuse juhatuse esimees Priit Orumaa rääkis uue freeskombaini esitlusel, et just tänu sellele kombainile, millega freesitakse välja vahekihid, saadakse kätte sisuliselt kogu põlevkivi ning toodangu maht kasvab kuni 15%. “Pealmaakaevandamine on alati loodussäästvam kui allmaakaevandamine, aga tänu meil kasutatavale tehnoloogiale saame kätte ja väärindame kogu toorme ning see teeb meid veel keskkonnasõbralikumaks,” ütles ta.

Wirtgeni esindaja Eestis Mati Ertsen tõdes, et neil on äärmiselt hea meel, et uus masin seerianumbriga 001 jõudis just Eestisse. “Selle masinaga saame väga korrektselt, keskkonnasäästlikult ja -sõbralikult kaevandada,” kinnitas ta ja lisas, et see on praeguse rohepöörde valguses äärmiselt oluline.

Uue masina ülesehitus erineb oluliselt vanast. Laiem trummel suurendab freesitavat ala ning tänu sellele on masin ökonoomsem ning kindlasti ka keskkonnasäästlikum. Masina konveieri lähedusse on paigaldatud automaatne niisutussüsteem, et freesitav materjal ei tolmaks. Lisaks on senisest enam mõeldud masinaga töötavatele inimesele: olulist rõhku pandi ergonoomikale, vibratsiooni on kabiinis vähem ning operaatori vaateväli suurem. Kõik masina hooldust ja remonti vajavad sõlmed on muudetud lihtsasti ligipääsetavaks.

Freeskombaini prototüüp, mis sai Kiviõli keemiatööstuse põlevkivitootmise juhi järgi nimeks Kaidi, peaks masstootmiseks valmis saama aastaga.

Kiviõli Keemiatööstus on oma karjääritehnika uuendamisse ja parendamisse viimase paari aasta jooksul investeerinud 5,5 miljonit eurot. Uue kombaini hind moodustab sellest summast märkimisväärse osa. 

Uue põlvkonna karjääritehnika on varasemast keskkonnasäästlikum, kulutab enamasti vähem kütust ning aitab läbi selle vähendada ettevõtte süsiniku jalajälge.