Projekti eesmärgiks on:

  • likvideerida poollagunenud ja varisemisohtlikud ehitised ning korrastada territoorium. Hoone on amortiseerunud ja enamuses varisemisohtlikud vared.
  • likvideerida 30 meetrit kõrge korsten. Lammutatav rajatis ei ole kasutuses ega arvel
    ...