PROJEKTID

Raskeõli puhastamise seadmete (RÕPS) asendamine Kiviõli Keemiatööstuses

Kiviõli keemiatööstus alustas 2020. aastal raskeõli puhastamise seadme (RÕPS) asendamisega ning kasutab selleks toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti käigus toimub raskeõli kondensatsiooni ja eeltöötluse renoveerimine, puhastussõlme rajamine, järeltöötluse projekteerimine,  seadmete hange ja paigaldus. Uus seade aitab meil toota senisest kvaliteetsemat õli senisest suuremas mahus ja oluliselt keskkonnasõbralikumalt.

Investeeringu kogumaht on üle 5 miljonit euro, millest ligi 1,3 miljonit moodustab toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

 

Kolmanda purustuskompleksi hoonete lammutamine 

2020. aastal lammutas Kiviõli Keemiatööstus Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) toel 3. purustuskompleksi aastaid tühjana seisnud ja varisemisohtlikuks muutunud hooned ja vana 30 meetrise korstna.