PROJEKTID

Waste2Oil – plastijäätmete ümbertöötlemise tehnoloogia areng.

Projekti käigus testitakse erinevate plastijäätmete koospürolüüsi labori- ja pilootseadmel. Katseandmete põhjal töötatakse välja katsetehase eskiisprojekt ja hinnatakse tehase maksumust.

Projekti eesmärgiks on arendada tahke soojuskandja protsessi baasil välja segaplastijäätmetest ja orgaanikat sisaldavatest jäätmetest õli tootmise tehnoloogia, mis oleks minimaalsete keskkonnamõjudega ja kõrge efektiivsusega. Projekt aitaks kaasa raskesti taaskasutatavate plastijäätmete ringmajandusele läbi keemilise taaskasutuse.

Projekti planeeritavad tulemused on järgmised:

  • Plastijäätmete ja orgaanikat sisaldavate jäätmete kättesaadavuse kaardistamine Eestis ja Põhjamaades;
  • Sobivaimate segaplastijäätmete pürolüüsi testimine laboriseadmel hindamaks protsessi saagiseid ja toodete omadusi;
  • Plastijäätmete ja orgaanikat sisaldavate jäätmete tarnijate kaardistamine Eestis;
  • Plastijäätmete ja poolkoksi pürolüüsi kontseptsiooni välja töötamine;
  • Plastijäätmete ettevalmistamise ja eeltöötluse vajaduse hindamine ja vajadusel uudse lahenduse välja töötamine;

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond
Toetuse summa: 280 608 €

 

Raskeõli puhastamise seadmete (RÕPS) asendamine Kiviõli Keemiatööstuses

Kiviõli keemiatööstus alustas 2020. aastal raskeõli puhastamise seadme (RÕPS) asendamisega ning kasutab selleks toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti käigus toimub raskeõli kondensatsiooni ja eeltöötluse renoveerimine, puhastussõlme rajamine, järeltöötluse projekteerimine,  seadmete hange ja paigaldus. Uus seade aitab meil toota senisest kvaliteetsemat õli senisest suuremas mahus ja oluliselt keskkonnasõbralikumalt.

Investeeringu kogumaht on üle 5 miljonit euro, millest ligi 1,3 miljonit moodustab toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

 

Kolmanda purustuskompleksi hoonete lammutamine 

2020. aastal lammutas Kiviõli Keemiatööstus Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) toel 3. purustuskompleksi aastaid tühjana seisnud ja varisemisohtlikuks muutunud hooned ja vana 30 meetrise korstna.