Külalisele või alltöövõtjale

KKT territooriumile sissepääsuloa saamiseks tuleb esitada KKT Taotlusankeet.

Taotlused palume saata e-posti aadressile jekaterina.korb@keemiatoostus.ee või võtta täidetud ankeet kaasa.

Sissepääsuloa taotlus.